Algemene Voorwaarden Vrolijk Speelgoed Getrouwheidsprogramma

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Vrolijk Speelgoed Klantprogramma van Bellehistoire B.V. (“Vrolijk Speelgoed” of kortweg “Vrolijk”), gevestigd te Victoriestraat 45, 2300 Turnhout (hierna het “Klantprogramma”)

 1. Definities
  Deelnemer: iedere persoon die zich geldig heeft geregistreerd (on-line) of laten registreren (in onze fysieke winkel) voor deelname aan het Klantprogramma, al dan niet voor professionele doeleinden. Klantenkaart: een door Vrolijk Speelgoed uitgegeven klantenkaart die gekoppeld is aan uw Account. Account: het account van de Deelnemer voor deelname aan het Klantprogramma.
 2. Voorwaarden
  Elke klant van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het Klantprogramma door een Account aan te maken via de Vrolijk Speelgoed website (www.vrolijkspeelgoed.be/aanmelden) of door een Account te laten aanmaken in de fysieke winkel van Vrolijk met vermelding van dezelfde gegevens. Zodra de registratie compleet is, krijgt de Deelnemer automatisch een electronische Klantenkaart toegewezen. De Deelnemer kan deze electronische Klantenkaart inscannen via www.vrolijkspeelgoed.be/aanmelden. Met een geregistreerde Klantenkaart kan de Deelnemer in de fysieke winkel en op de website van Vrolijk gebruik maken van de aan zijn Account verbonden voordelen.

  Als Deelnemer aan het Klantprogramma ontvangt de Deelnemer op vertoon van de Klantenkaart de volgende voordelen (zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke algemene of specifieke voorwaarden):
  1. Elke aankoop ter waarde van €1,00 genereert 1 punt, tenzij er reeds een andere korting, actie of promotie van toepassing is op die aankoop en tenzij bij aankoop of aanwending van een geschenkbon.
  2. Bij een aankoop in de (fysieke) winkel worden de punten toegekend op de datum van aankoop. Bij een aankoop op de webshop worden de punten toegekend 16 dagen na de datum van aankoop.
  3. Punten zijn 2 jaar geldig te rekenen vanaf de datum van toekenning.
  4. Voor elke 150 punten, ontvangt de Deelnemer per email een tegoedbon van € 3,00. U kan die tegoedbon aanwenden bij de volgende aankoop in de fysieke winkel of op de webshop van Vrolijk.
  5. Elk tegoed van €3,00 is 1 jaar geldig, te rekenen vanaf de datum dat het tegoed verworven is.
  6. De uitbetaling in geld van getrouwheidspunten en/of getrouwheidstegoeden zijn niet mogelijk.
  7. De retour van een aankoop komt in mindering van de getrouwheidspunten en in voorkomend geval van het getrouwheidstegoed.
  8. U ontvangt nieuwsbrieven, aanbiedingen en content die op u gepersonaliseerd zijn, zodat u altijd op de hoogte bent van informatie die voor u relevant is.
  9. U heeft altijd inzage in uw aankoopgeschiedenis van zowel uw online aankopen als van uw aankopen in de fysieke winkel van Vrolijk.


  Wanneer u een Account aanmaakt of laat aanmaken, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. Vrolijk Speegoed zorgt dat al haar diensten optimaal worden afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Voor personalisatie baseert Vrolijk Speelgoed zich op uw gebruik van de website, uw aankopen met uw Klantenkaart in de winkel en online en uw gebruik van andere diensten van Vrolijk. Als Deelnemer ontvangt u gepersonaliseerde berichten per email of per post en, of als je je telefoonnummer hebt opgegeven, per sms. Lees meer over de verwerking van uw persoonsgegevens in ons privacybeleid.

  De Deelnemer is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Klantenkaart en het Account.

  Uw deelname aan het Klantprogramma is van onbepaalde duur. Vrolijk kan echter op basis van een gegronde reden en zonder nadere toelichting de deelname van de Deelnemer aan het Klantprogramma weigeren, schorsen of beëindigen. Daarnaast behoudt Vrolijk zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden van het Klantprogramma en daaraan verbonden voordelen te wijzigen of te beëindigen. Vrolijk zal de Deelnemer van een wijziging of beëindiging tijdig op de hoogte brengen via een gepast communicatiemiddel, zoals de publicatie op www.vrolijkspeelgoed.be.

  De Deelnemer kan te allen tijde de opgegeven gegevens wijzigen, de voorkeuren voor communicatie aanpassen, of zijn deelname aan het Klantprogramma beëindigen. Wijzigingen van de gegevens kunnen worden opgegeven via www.vrolijkspeelgoed.be /aanmelden. Wijzigingen van de communicatievoorkeuren kunnen worden opgegeven via het contactformulier op www.vrolijkspeelgoed.be/contact. Wijzigingen in de communicatievoorkeuren worden zo snel mogelijk doorgevoerd, maar hebben geen effect op reeds verstuurde communicatie. Voor het beëindigen van deelname of klachten over het Klantprogramma kan de Deelnemer contact opnemen met: Vrolijk Speelgoed, Victoriestraat 45, 2300 Turnhout, of via het contactformulier op www.vrolijkspeelgoed.be/contact of telefonisch op 014 74 93 64.

  Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, zijn de rechtbanken van Turnhout exclusief bevoegd om over deze geschillen te oordelen.

  Door een Account aan te maken of te laten aanmaken verklaart de Deelnemer 16 jaar of ouder te zijn.

  Versie van 01/01/2024